Referat – Generalforsamling 11. marts 2023
Tilstedeværende: 11

Valg af dirigent:
Nanna Juul Jørgensen vælges som dirigent. Det bekræftes at generalforsamlingen er indkaldt med minimum 14 dages varsel som vedtægterne foreskriver.

Formandens beretning samt uddeling af ’årets m/k’ (Chairman’s account):

2022 var et godt, men stille år. Vi har ikke haft mange aktiviteter i klubben eller sociale arrangementer.

Herreholdet har forsat udfordringer med rekruttering. Dette er et problem på landsplan og det kan tydeligt ses at de fleste klubber har udfordringer ved at rekruttere. Kvindeholdet har haft lidt fremgang i antallet af spillere, men møder også udfordringer med rekruttering. Desuden har det været svært at få styr på trænersituationen omkring herreholdet. Wes og Jonathan har taget et stort ansvar, men der har ikke været en fast træner i løbet at sæsonen. Generelt set udvikler alle hold sig stadig. Der kommer forsat nye spillere samt der er en god kerne af erfarne spillere – det er gældende for alle hold.

2022 har været et hårdt økonomisk år for alle. Inflation, krig og corona har betydet at priserne er steget meget. Der har ikke været de samme puljer at søge som der blev oprettet under corona, så vi har ikke haft mulighed for samme økonomiske støtte som tidligere.

Placering af holdende til de forskellige turneringer:

 • 1. holdet kom på 5. pladsen
 • Misfits vandt 2. division
 • Kvinderne endte på 5. pladsen
 • U 14 vandt bronze, de har kunnet stille med et rent Aarhus hold

I år har klubben været godt repræsenteret på de forskellige landshold. På herrelandsholdet er Kenny, Thorbjørn og Peder Wilhelm. PÅ kvindelandsholdet er Nanna, Suzanne og Linea. Og på u19 er Teis og Bjarke.

Som nævnt har der ikke været mange sociale aktiviteter i 2022, men de arrangementer som har været har som altid været fyldt med god stemning. Blandt andet havde kvinderne arrangeret en Shrek fest efter deres hjemme turnering. I sommers havde Old boys en frokost i klubben inden de kunne heppe på herreholdenes hjemmekampe. Ligeledes har der været et godt ungdomsstævne i ARK. Årets julefrokost blev arrangeret af nogle af franskmændene med stor succes og der var selvfølgelig fransk tema. Og til at slutte året af havde vi jule touch på tværs af holdene efterfulgt at gløgg og æbleskiver.

I 2022 kom der også en ny lille spiller til klubben da PW blev far til en lille dreng i august – stort tillykke. Og flere er kommet til og er på vej i 2023.

ÅRETS MK: Det blev Thomas Riis. Thomas er en stor del af ungdomsafdelingen. Han er altid klar på at hjælpe til og kender sin vej rundt i køkkenet hvor han tirsdag efter tirsdag er klar med mad efter træning til ungdom. Thomas møder altid omverden med et smil og er altid klar på en snak.

Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab (financial statement):

I 2022 er elregningen fordoblet det sidste år. Der har derudover ikke været det salg i baren som vi havde regnet med, hvilket hænger sammen med det lavere antal af sociale arrangementer. En anden stor udgift for klubben er transport til kampe og turneringer. Lige nu går størstedelen af kontingent til at dække udgifterne til transport, og her har stigende priser også kunnet mærkes. Der er blevet udskiftet døre og vinduer som der kommet penge til ved hjælp af fonde. En god folk var frivillige til Northside som også resulterede i at klubben fik en indtægt og vi kunne få nyt spillertøj – hvilket var tiltrængt.

Indtægter: 339.013,7
Udgifter: -324.148,99
Balance: 14.864,71

For 2023: Vi kommer nok ikke til at betale mindre for el, hvilket vi skal tage højde for. Vi har ikke så store projekter som skal startes. Vi regner ikke med store indtægter fra fonde. Vi budgetterer med en balance.

Fremlæggelse og godkendelse af kontingent (club fees):
Bestyrelsen har forslået ændring i kontingent til i det mindste at imødegå inflationen lidt, så der kommer en stigning på alle hold. Kontingent kommer til at se følgende ud fremover:

Senior herre (men’s):

 • First team: stigning på 150 kr., så nu 1.150 kr. halvårligt
  Afstemning: 11 for – 0 imod – 0 neutral
 • Second team: Stigning på 150 kr., så nu 650 kr. halvårligt
  Afstemning: 11 for – 0 imod – 0 neutral

Senior damer:

 • Stigning på 150 kr., så nu 750 kr. halvårligt
  Afstemning: 11 for – 0 imod – 0 neutral

Ungdom:

 • U12 og ned: Stigning på 100 kr., så nu 400 kr. halvårligt
  Afstemning: 11 for – 0 imod – 0 neutral
 • U14 og op: Stigning på 100 kr., så nu 700 kr. halvårligt
  Afstemning: :11 for – 0 imod – 0 neutral

Indkomne forslag (received proposals) – none received
Ingen indkomne forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt formænd for udvalg (election of board)
Wes træder ud af bestyrelsen som klubhusansvarlig. Han vil gerne kunne have mere fokus på herreholdet og vi siger stort tak til Wes for hans arbejde i bestyrelsen de sidste par år. I stedet for Wes træder Pierre ind som ny klubhusansvarlig. Også stort velkommen til Pierre.
Bestyrelsen ser i 2023 således ud:

 • Formand: Anna Pacak-Vedel
 • Sekretær: Maria Hornebo Jensen
 • Kasser: Jonathan Legind Greyling
 • Senioransvarlig: Mike Kjellerup
 • Kvindeansvarlig: Emma Klausen
 • Ungdomsansvarlig: Jens Hauge Henningsen
 • Klubhusansvarlig: Pierre Vallee
 • Valg af revisor (election of accountant)
 • Adrien har sagt ja til at være revisor igen i år og vælges uden modkandidater.

Diverse (miscellaneous)
Aarhus Vand er ved at grave omkring vores baner. Det har resulteret i at vi ikke har haft lys på banen de sidste måneder, men der er nu fundet en løsning så vi forhåbentlig får lys på banen igen om et par uger. Lige nu træner herrerne ved Aarhus Tigers mandag og onsdag, kvinderne har rykket deres træning en halv time frem, så de har mulighed for at træne mens der er lyst nok.

For nu kan vi beholde vores bane som den er, men til sommer mister vi hjørnet i den ene ende. Derfor bliver banen de mindste mål som er tilladt. Vi har fået lovning på hjælp til at få flyttet målene i den forbindelse.

Der er blevet installeret nye døre og vinduer i klubhuset, men der mangler at blive installeret et nyt låsesystem. Det er noget vi prioriterer at lægge penge i, da det ikke er holdbart det vi har længere.

Vi har fået penge fra en fond til at bestille en digital point-tavle og en crash matt. Der mangler lige den sidste finansiering, før det hele er på plads, for vi vil gerne forsøge at spare og ikke selv skyde penge i dét projekt.

I 2023 får vi også en ny hjemmeside som kommer i løbet af foråret/sommeren, da vores nuværende er svær at redigere i og derfor meget outdated.

Status på kunstgræsbane: Anna har i de sidste 3 år siddet i en projektgruppe, hvor de har arbejdet på at skaffe fondsmidler til at bygge en kunstgræsbane med andre nichesportsgrene i Aarhus. Der er endelig kommet styr på den samlede finansiering, så nu går næste fase af projektet i gang med at danne en hovedforening til at eje og drive banen og selvfølgelig påbegyndelse af selve anlæggelsen. Placeringen bliver på Christiansbjerg ved CIF.

27/03/2023

Referat af ordinær generalforsamling 2023

Referat – Generalforsamling 11. marts 2023 Tilstedeværende: 11 Valg af dirigent: Nanna Juul Jørgensen vælges som dirigent. Det bekræftes at generalforsamlingen er indkaldt med minimum 14 […]
28/03/2022

Referat af ordinær generalforsamling 2022

Tilstedeværende: 20 Valg af dirigent (choice of chair): Nanna Juul Jørgensen vælges som dirigent. Det bekræftes, at generalforsamlingen er indkaldt med minimum 14 dages varsel som […]
21/02/2022

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Kære medlemmer, I overensstemmelse med klubbens vedtægter, indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling fredag d. 11. marts 18.00 i klubben. Der vil være aftensmad til alle […]
24/04/2021

Referat af ordinær generalforsamling 2021 i Aarhus Rugby Klub

Tilstedeværende: 19 Valg af dirigent (choice of chair) Louis K. Tetevide is chosen as chair. The chair concludes that the AGM has been announced timely and […]

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com