Edit: This event has been cancelled according to goverment recommendations due to the COVID-19 outbreak.

Kære medlemmer.

I overensstemmelse med klubbens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Torsdag d. 12. marts 19.00 i klubhuset. Der vil være aftensmad til alle fremmødte, så tilmeld dig begivenheden gennem Facebook, således at vi kan planlægge derefter.
Foreningens regnskab kan rekvireres hos kassereren 14 dage forud for generalforsamlingen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10
dage før generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning samt uddeling af årets m/k
3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
4. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt formand for udvalg
7. Valg af revisor
8. Diverse

Stemmeberettiget er kun de medlemmer, der er fyldt 16 år og som har betalt den sidste
kontingentindkrævning og som ikke har yderligere gæld i klubben. Forældre/værge kan på børns
vegne, når disse ikke er fyldt 16 år, udnytte denne stemmeret.
ENGLISH:

Dear Members

The board would like to invite you all to the annual general assembly, there will be food for all attendees, so please signup through the Facebook Event, making preparations easier.
The financial Accounting, can be request from the club treasurer 14 days ahead of the general assembly.
Suggestions to be proccesed at the general assembly, needs to be handed to the club President 10 days before the general assembly.

ARK Clubhouse  – Vaarkjaervej 75, Viby J.
Thursday 12. March – at 19:00.

Agenda according to the bylaws:

  1. Election of moderator
  2. The chairman’ summary and apointment of the members of the year(Man/Woman)
  3. Presentation and approval of the organisation’ budget
  4. Presentation and approval of the subscription(kontingent)
  5. Further sugestions
  6. Elections of board members and chairmen of committees
  7. Election of accountant
  8. Miscellaneous

Only members above the age of 16 and having paid the recent member fee, will have a vote at the general assembly. For the members under 16, thier vote can be used by a parrent or guardian on behalf of the member.

 

Comments are closed.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com