Kære medlemmer,
I overensstemmelse med klubbens vedtægter, indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling fredag d. 11. marts 18.00 i klubben. Der vil være aftensmad til alle fremmødte, så tilmeld dig begivenheden, således at vi kan planlægge derefter. Efter generalforsamlingen ser vi Six Nations (Wales vs. Frankrig) og hygger.
Foreningens regnskab kan rekvireres hos kassereren 14 dage forud for generalforsamlingen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10
dage før generalforsamlingen afholdes.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning samt uddeling af årets m/k
3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
4. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt formand for udvalg
7. Valg af revisor
8. Diverse
Stemmeberettiget er kun de medlemmer, der er fyldt 16 år og som har betalt den sidste
kontingentindkrævning og som ikke har yderligere gæld i klubben. Forældre/værge kan på børns
vegne, når disse ikke er fyldt 16 år, udnytte denne stemmeret.
ENGLISH: The annual general meeting is upon us, and we meet up to review the year, choose board members, etc. After the AGM, we’ll watch Wales-France. Please sign up to help us estimate the amount of food required. Propositions one wishes to be discussed must be sent at least 10 days before the AGM to Anna (chairman). If desired, the annual accounts can be requested from the treasurer 14 days before the meeting. If you have any questions, contact one from the board.

Comments are closed.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com