Kære Medlemmer

Nu hvor der er fundet en ny dato, indkalder bestyrelsen til den ordinære general forsamling.
Forsamlingen vil finde sted:

ARK Klubhuset – Vårkjærvej 75, Viby J.
Torsdag d.1 Marts – Kl. 19:00.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
 4. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt formænd for udvalg
 7. Valg af revisor
 8. Diverse

HUSK! “Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.
English:

Dear Members

As we have found a new date, the board would like to invite you all to the annual general assembly.
Which will take place at:

ARK Clubhouse  – Vaarkjaervej 75, Viby J.
Thursday 1. March – at 19:00.

Agenda according to the bylaws:

 1. Election of moderator
 2. The chairman’ summary
 3. Presentation and approval of the organisation’ budget
 4. Presentation and approval of the subscription(kontingent)
 5. Further sugestions
 6. Elections of board members and chairmen of committees
 7. Election of accountant
 8. Miscellaneous

Remember!  Further suggestions which need to be processed at the general assembly, needs to be presented to the chairman, at least 10 days before date of the general assembly.

Comments are closed.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com