Referat af ordinær generalforsamling 2020 i Aarhus Rugby Klub

Tilstedeværende: 18 

Valg af dirigent (choice of chair)

Louis K. Tetevide vælges som dirigent. Herefter stiller formanden forslag om at ombytte punkt 4 (fremlæggelse og godkendelse af kontingent) og 5 (indkomne forslag) i dagsordenen, da eneste indkomne forslag omhandler netop kontingent. Dette vedtages uden stemmer imod.

Formandens beretning samt uddeling af ’årets m/k’ (Chaiman’s account)

Anna: 2019 var på nogle måder et hårdt år. Hvor vi igen har været udfordret af hærværk, men heldigvis ikke så meget som i 2018. Vi har også haft en tendens til at gå igennem vores gulve… Det lader vi så vidt muligt være med fremadrettet. 2019 var også et godt år. Anna har hevet mange penge hjem til hhv. omklædningsprojektet og fliseprojektet fra forskellige fonde og puljer (Anlægspuljen, DIF’s Foreningspulje, og Jutlander Fonden).

Det muliggør vores nuværende forbedring af klubbens faciliteter. Og medlemmerne har hjulpet godt til med omklædningsprojektet. KÆMPE tak særligt til Jens HHH, som har arbejdet på det i flere uger sammenlagt. Og stor tak til Dawid Pacak for at være der hver lørdag under Corona- nedlukningen og arbejde. Og til Emma Klausen, Maria Hornebo, Jonathan Greyling, Giles Gibbins, og alle jer andre, der har været der tit og hjulpet til. I har været fantastiske! Socialt har 2019 været et rigtig godt år i klubben.

Vi har været gode til at lave festlige arrangementer som VinterØlympiaden, Julefrokosten, Christmas Caroling, fællesmorgenmad og RWC kampe, osv. Det har været godt for sammenholdet. 2019 var også året, hvor ARK kunne sende BÅDE et herrehold OG et kvindehold afsted til Scandinavian 7’s. Det var en stor succes! Ikke på banen altid, men udenfor i hvert fald. Vi havde også fornøjelsen af fint besøg fra NZ, Bill Osborne, tidligere All Black spiller kom på besøg og var utrolig sød og positiv.

En vigtig ting der er sket i 2019 er, at vi har indgået 2 partnerskaber med foreninger. Anna har haft som ambition, at vi skulle have mere liv i klubben, særlig de dage hvor bi ikke selv er der og træner. Både fordi det kan give ekstra penge i kassen, men også for at holde bøllerne væk. For det første har vi startet et samarbejde med Aarhus’ nystartede AFL-klub, hvor vi har samarbejdet omkring fælles indendørstræning i vinteren for seniorerne (M/K) og også indgået samarbejde om at hjælpe AFL-klubben med træningsfaciliteter, så de nu træner mandage og onsdage, hvor klubben ellers lå øde hen og inviterede til bøllers frie spil. Og for det andet har vi indgået et samarbejde med Aarhus Metalforening, som er en nystartet heavy metal klub, som mødes og hører heavy og drikker øl. Det gør de nu i vores lokaler, og det giver os en ikke ubetydelig indtægt og liv nogle af de dage, hvor klubben ellers står tom. Både AFL-klubbens og heavy-klubbens medlemmer er så småt ved at blive integreret socialt i klubben gennem vores fester og også frivilligt arbejde på omklædningsprojektet mm. Så det er på alle måder godt og positivt. Sportsligt var 2019 et blandet år.

Herrerne sluttede på en 4.-plads i Superligaen, og Misfits sluttede på en 3.-plads i anden division. Men ARK vandt DM i 7’s i Esbjerg til stor overraskelse og triumf efter en fantastisk finale mod Speed! Det luner gevaldigt! Kvindeholdet sluttede på en 7.- plads i DM-turneringen. Et skuffende resultat, som desværre blev skabt efter et par ærgerlige tætte nederlag til de nærmeste konkurrenter. Til gengæld har kvindeholdet socialt været rigtig godt, også for klubben som helhed, hvor de har trukket en stor del af læsset i form af at arrangere sociale events. For ungdomsafdelingens vedkommende har 2019 været et godt år, hvor der har været flot tilgang af spillere, sølvmedaljer til U12 og U16 (i samarbejde med Erritsø) og udlandsture til Polen og Hamborg for de ældste.

Det dejligste er at se, hvor mange spillere der pt. er i ungdommens yngste rækker, da de jo som bekendt er ARK’s fremtid. Af andre udmærkelser skal det også nævnes og fejres, at ARK’s Quinton Greyling, Jens Willumsen og Steve Atkins blev kåret som Årets Ledere i DRU i 2019 for deres arbejde med U19 7’s-landsholdet – stort tillykke til dem, og tak for deres flotte arbejde! Årets M/K 2019 er Steve Leitch! Steve er et fantastisk rart og hjælpsomt menneske, og han er også manden bag succesen i ungdomsafdelingen, som er fundamentet for ARK’s fremtid. Det vil vi gerne anerkende, for det er en stor og meget vigtig indsats, Steve gør for klubben. KÆMPE tak til Steve! Og når vi er ved ARK’s fremtid, så vil vi gerne også lige fejre 2019’s tilføjelser til klubben: Luke Williams og Pierre Vallée fik dette år babyer, som vi naturligvis forventer at se på banen snarest. 

Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab (financial statement)

2019 ser anderledes ud, end de foregående år. Vi havde dette år mange flere udgifter (ca. 226.000) end indtægter (ca. 503.000). Det skyldes altovervejende investeringen i containerne til omklædningen, materialer og maskinleje til at lave fundamentet med, samt VVS-udgifter og lignende, som krævedes for at få vand og elektricitet til at fungere i containerne. Preben spørger: ser det ikke ret vildt ud, at der i 2019 er så stort underskud, mens der årene før var stort overskud? Svar fra Anna, Jens Hauge og Jonathan: Der var i årene før et overskud, fordi vi basalt set ingen investeringer eller forbedringer af faciliteter havde dér, mens vi til gengæld havde gode indtægter ved især frivilligt arbejde for AarhusMotion. Dette for netop at spare op til den store investering, som omklædningen er. Den negative balance i 2019 er både planlagt og forventelig investeringens størrelse taget i betragtning. Og vi mener absolut, det vil vise sig at være en rigtig god og vigtig investering. Anna: i øvrigt skal man også lige være opmærksom på, at fondsbevillingerne hevet hjem i 2019 først udbetales i 2020, så de er ikke med i regnskabet. Jonathan: vi har til vores store glæde også kunne konstatere, at vores medlemmer, både spillere, oldboys, og ARK-venner i det hele taget, støtter op om klubben, også når Corona spænder ben. Nærmest alle har betalt medlemsskabet i løbet af marts og april, og det er et godt tegn på, at vi holder meget mere af vores klub, end hvad der er tilfældet i de gængse sportsklubber rundt omkring, hvor medlemmerne har nægtet at betale, som vi kan høre fra eksempelvis JAI inde ved siden af. Stor tak for støtten! 

Indkomne forslag (received proposals)

Bestyrelsen har stillet ét forslag, og dette er det eneste indkomne.

Jonathan: Bestyrelsen foreslår at udjævne kontingenterne for herrerne lidt, så det i stedet for at være 600 kr. medlemskab og 2 x 700 kr. førsteholdstillæg i stedet bliver 800 kr. medlemskab og 2 x 600 kr. førsteholdstillæg. Ud fra den tanke, at man får rigtig meget for pengene som andetholdsspiller: lige så meget og lige så god træning som førsteholdsspillere, en vis portion kampe (+ transport), og alt det sociale oveni. Selvfølgelig skal det være markant dyrere at spille førstehold, fordi transportudgifterne er så høje netop her, men balancen er måske for skæv.
PW: kunne man ikke udjævne det yderligere ud fra netop de overvejelser om value for money? Så det blev 1.000 om året for andetholdsspillere og 2.000 om året for førsteholdsspillere? Det er der umiddelbart stemning for. Der drøftes videre fælles i plenum, om den nuværende tredeling af betaling hos herrerne er fornuftig.
Steve Leitch: den er svær at forstå for forwards. Det besluttes uden stemmer imod, at vi dropper tredelingen hos herrerne fra 2021 og frem. Det vil være for forvirrende at skifte over nu, hvor folk alligevel har indbetalt deres 600 kr. medlemskab i marts. Så vi fastholder, at førsteholdsspillere indbetaler 700 kr. til efteråret (hvis ellers vi ikke ryger ind i en ny Corona-bølge, der standser alt igen). Og fra 2021 og frem bliver det 500 kr. to gange årligt for andetholdsspillere og 1.000 kr. to gange årligt for førsteholdsspillere. 

Fremlæggelse og godkendelse af kontingent (club fees)

Vi vedtager ovenstående ændring fra 2021 mht. herrernes kontingent uden stemmer imod. Der er ingen ændringer til kvindernes og ungdoms kontingent, som vedtages uændret uden stemmer imod. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt formænd for udvalg (election of board)

Louis: Formanden er på valg i år, og Anna Vedel genopstiller. Anna genvælges uden modkandidater.
Louis: Sekretæren er også på valg i år, og Maria Hornebo Jensen har meldt sig som kandidat. Maria vælges uden modkandidater.
Anna: Et stort velkommen skal lyde til Maria, og et stort tak for indsatsen skal lyde til Kenneth Rasmussen, som går af. Kenneth kunne ikke være her i dag, men han får en fin kødhammer-gave i ugens løb.
Louis: Kassereren er ikke på valg i år, og Jonathan Greyling fortsætter.
Louis: Christopher Gibson går af som herreansvarlig, og Mike Kjellerup har meldt sig som kandidat. Mike vælges uden modkandidater.
Anna: Et stort velkommen skal også lyde til Mike, og et stort tak for indsatsen til Gibson, som går af. Gibson kunne ikke være med i dag, men han får en fin Speedo-gave snarest, når Anna ser ham.
Louis: Sille Møller går af som kvindeansvarlig, og Emma Klausen har meldt sig som kandidat. Emma vælges uden modkandidater.
Anna: Et stort velkommen skal lyde til Emma, og også stor tak til Sille, som går af. Sille modtager naturligvis en kasse redbull, en flaske linjeakvavit, og et indgraveret snaps-redbull tinkrus, da snaps-redbull’en er Silles signaturdrink.
Louis: Jens Hauge bliver som ungdomsansvarlig, og Chief bliver som klubhusansvarlig. 

Valg af revisor (election of accountant)

Louis: vi skal have valgt en revisor. Louis har selv været det de foregående år men kan ikke længere finde tid til det. Arbejdet ligger i januar/februar måned og består i at kigge kassererens regnskab og bilag efter. Anslåes til at tage 10-20 timer alt i alt. Adrien Boussebayle melder sig som revisor og vælges uden kandidater. 

Diverse (miscellaneous)

Anna: Anna har arbejdet hele vinteren på en slags velkomst-brochure til nye (og gamle) ARK- spillere (og forældre for den sags skyld). En slags info-brochure, hvor ALT info er samlet. Om det er omkring betaling af kontingent, hvordan man får licens, hvad ARK er for en klub, hvilke roller der er i bestyrelsen, eller hvorfor det gamle klubhus hedder det gamle klubhus. Den er lavet i både en dansk og en engelsk udgave. Der ændres nu på teksten mht. kontingent jf. vores beslutning i aften for herrerne. Og der ændres lidt i layoutet mht. margener, men ellers er den færdig. Den vil blive printet og uddelt i løbet af sommeren.
Anna: vi mangler også sponsorer. Der er nærmest ingen basissponsorer, og det er jo fjollet, når det er så relativt billigt, og man oven i købet kan sponsorere en spiller, som så får 1.000 kr. rabat på sit kontingent. Alle skal gøre en indsats for at finde basissponsorer her i sommeren, mens bestyrelsen fokuserer på hovedsponsoren.
Anna: vi har altid brug for at hverve nye spillere, og det skal vi gå all-in på til start august! Damerne har været meget aktive mht. rekruttering i foråret (desværre kom Corona på tværs), men mændene skal blive mere aktive på dét punkt! Anna eller andre fra bestyrelsen vil følge op på dette, når vi nærmer os august.
Anna: Fliseprojektet løber af stablen i næste uge 8.-10. juli hver dag 7.00-16.00 i med Søren Tidemann i spidsen. Men vi har brug for, at der er flere, der melder sig til at hjælpe, for ellers når vi det slet ikke. Spred ordet i afdelingerne. Måske der også er et par forældre, der kan hjælpe.
Maria: Vi har indsamlet penge til fliseprojektet ved at sælge folkeaktier! Faktisk hele 13.000 kr.! Og aktie nr. 100 er til Anna som tak for det arbejde, hun gør for klubben. Nanna har bagt lækker kage formet som beløbet. Og listen af bidragsydere hænges op på væggen. Anna: hvor er det fantastisk! Og generøst! TUSIND tak Maria for at organisere det her! Og TUSIND tak til alle de ARK’er og gode venner af klubben, der har støttet projektet. Det er da helt fantastisk! Der rundes af og siges tak for i dag. 

Comments are closed.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com