Tilstedeværende: 20

Valg af dirigent (choice of chair):
Nanna Juul Jørgensen vælges som dirigent. Det bekræftes, at generalforsamlingen er indkaldt med minimum 14 dages varsel som vedtægterne foreskriver. Der er ingen indkomne forslag.

Formandens beretning samt uddeling af ’årets m/k’ (Chaiman’s account)
Anna: 2021 var på nogle måder et hårdt år. Vi havde skiftende corona-restriktioner hele tiden, og dét ledte både til reduceret kampprogram, aflyste events og sociale begivenheder. Blandt andet derfor måske var der især blandt herrerne færre til træning. Desuden var der udfordringer i herreafdelingen med trænersituationen, hvor trænere kom og gik med dén uro, det medførte. De ting tilsammen satte sig på resultatfronten, hvor mange kampe blev tabt, også dem der var tætte. Og der var en lidt lav moral i det hele taget på holdet.
Men der var også gode ting i 2021! Eksempelvis vandt vores U12 og U14 DM guld! Et flot resultat som følge af Steve Leitchs hårde arbejde i ungdomsafdelingen. Vores kvindehold vandt også bronze i DM-turneringen og sluttede dermed i top 3 for første gang! Et godt resultat som afslutning på en sæson med flere kvinder til træning og et generelt flot niveauløft. En anden god ting i 2021 var vores veludførte DM 7’s event, som gik rigtig godt, og som vi har høstet stor ros for. Vi har også fået to nye små medlemmer: Coops fik en søn i december, og Dawid og Anna fik en datter i januar. Og så var 2021 et rekord-indbringende år på fondsstøtte-siden, hvor rigtig mange puljer er blevet søgt og er gået igennem, så vi kommer godt ud af corona-tiden økonomisk trods vores mange investeringer. Det har også muliggjort 2021’s største projekt, at få malet alle vores bygninger sorte. Dét har givet et markant ansigtsløft til klubben, og det gør en stor forskel også fremover for holdbarheden af træværket.
Årets M/K 2021 er PW! PW har taget teten på mange måder på herreholdet. Han er gået forrest som kaptajn, han har boostet moralen, når folk havde brug for det, ageret træner, når der var behov og selvfølgelig gjort en kæmpe indsats også på kvindeholdet, hvor det blandt andet er hans fortjeneste, at holdet er blevet så meget bedre. Og så har PW et stort smil på læben størstedelen af tiden, som smitter og gør folk omkring ham glade, og dét har også været kærkomment i et år med udfordringer.

Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab (financial statement)
2021 var et år med rigtig mange indtægter og også rigtig mange udgifter. Af indtægter havde vi lidt færre i kontingent, især på grund af det ekstraordinært lave kontingent i 2021 grundet det reducerede kampprogram og følgende færre transportudgifter. Der var også lavt varesalg på grund af de begrænsede muligheder for at lave sociale arrangementer på grund af corona. Til gengæld fik vi ekstraordinært mange penge ind fra fonde og puljer. Bl.a. Sallings og Aarhus Kommunes corona-hjælp, DIF’s foreningspulje og Anlægspuljen.
Af udgifter havde vi lidt færre udgifter til transport på grund af det reducerede kampprogram, men vi havde så til gengæld rigtig mange udgifter til især malerprojektet og indkøb af udstyr og merchandise.
Alt i alt kommer vi ud af 2021 med et underskud på 119.000. Det lyder af meget, men det er faktisk også planen, da den sidste runde af Salling og Kommunens coronahjælp forudsætter et 2021-underskud. Dén pulje er på ca. 90.000 kr., som bliver udbetalt i år, nu hvor vi har lavet dét underskud.
Budgettet for 2022 er svært at lave, da meget som året 2021 tydeligt viser afhænger af puljer, sponsorer og fonde. Men vi forventer højere indtægter i kontingent, nu hvor corona-restriktionerne er væk og kontingentet finder sit normale niveau. Vi forventer også øgede indtægter fra varesalg, da vi nu igen kan holde fester osv. Til gengæld forventer vi færre indtægter i form af fonde, da 2021 var et exceptionelt godt år hvad dét angår. Vi har ikke nogen kæmpe projekter med investeringer planlagt i år. Alt i alt forventer vi at ramme et overskud omkring 22.000.
Spørgsmål fra Greg: Hvad med energikrisen vi står i på grund af Rusland, er dét taget med i betragtningerne? Jonathan: Det er tænkt med i budgettet, at dén post stiger lidt, ja. Men vi skal også huske, at vi søger om tilskud til energi via lokaletilskud hos kommunen, så vi står heller ikke alene med regningen. Anna: Vi skal være glade for, at vi i 2021 fik installeret varmepumper i omklædningerne, for de kommer til at spare os for mange penge netop nu. Og vi ville slet ikke kunne have fået fat i pumperne i år, nu hvor efterspørgslen på dem eksploderer.
Spørgsmål fra PW: er der nogen forbedringer på faciliteterne planlagt for 2022? Anna: Ja, vi har faktisk en hel liste. Det er mindre ting, men der er mange af dem. Nye døre med dørpumper og vinduer med støtte fra Anlægspuljen eksempelvis. Og et rigtigt smart nyt låsesystem, så vi får ens låse i alle døre, mens nøglerne kan kodes forskelligt, så nogle eksempelvis kun kan åbne omklædning og gamle klubhus, men andre kan åbne alle bygninger. Det vil så også betyde, at nøgler kan kodes helt ud, når folk smider dem væk. Og så er der udebaren, som skal have et nyt åbne-lukke-system, når vi skal have skodderne op, for det nuværende er i stykker. Og der skal sikres rundt om nedløbsrør ud mod banen. Osv.

Fremlæggelse og godkendelse af kontingent (club fees)
Der er ingen indkomne forslag og dermed heller ingen indkomne forslag om ændringer af kontingent. Derfor vender vi tilbage til de satser, som vi vedtog på generalforsamlingen i 2020, som var 1.000 for førstehold (herre), 500 for andethold (herre), 600 for kvinder, 600 for U14 og op, og 300 for U12 og ned. Vi forventer et fuldt kampprogram i 2022, og det betyder også fuld skrald på udgifter til transport. Det er ekstremt vigtigt, at vi sørger for, at vores transportudgifter faktisk dækkes af kontingentindtægten på årsbasis. Fordi så mange af vores kampe ligger på Sjælland, er vi i de jyske klubber virkelig hårdt spændt for økonomisk, og hvis vi allerede skaber underskud på transport, er det umuligt at drive klubben, for vi har altså mange andre udgifter, der skal dækkes, særligt på vedligehold af bygninger og indkøb af udstyr. Vi holder løbende øje med, om tingene balancerer, og vi sætter ikke kontingentet højere, end det behøver være. Vi kan også overveje en slags månedlig betaling á la fitness world, hvis det kan gøre betalingen nemmere at klare for spillerne.
Spørgsmål fra Linea: risikerer vi ikke, at folk bliver mindre comittede og så bare smutter, når sæsonen klinger af? Og hvad med vintertræningen, skal den så være en del af det? Anna: Det er en god pointe. Det er svært at forudsige, hvordan det vil gå med kontingenterne, hvis vi laver månedsbetaling, og det kan ende med at ramme os negativt. Måske det er bedre at tilbyde at brække betalingen op i mindre dele på en mere uformel måde efter aftale med kassereren. Det har vi også altid gjort alligevel, når spillere har haft svært ved at lægge så stort et beløb på én gang, og det fortsætter vi selvfølgelig med, vi vil jo ikke skræmme nogen væk, men hjælpe til at det kan hænge sammen for alle.

Indkomne forslag (received proposals)
Der er ingen indkomne forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt formænd for udvalg (election of board)
Vi er i den usædvanlige situationen, at alle der er på valg genopstiller.
Anna: Hvis der er nogen der sidder og har lyst til at indtræde i bestyrelsen, så er alle poster på nær Kasserer i princippet på valg, og man skal altså ikke holde sig tilbage, udskiftning og nye kræfter er meget velkomne!!! Der kommer ikke nogen nye kandidater, og den siddende bestyrelse genvælges dermed.

Valg af revisor (election of accountant)
Adrien Boussebayle har in absentia indvilget i at være revisor igen i år og vælges uden modkandidater.

Diverse (miscellaneous)
Anna har sat to punkter på: frivilligt arbejde og rengøring. Anna: I der er her i dag, er ikke de rigtige at svinge piske over. For I er dem, der netop dukker op, også når der skal laves noget. Jeg vil derfor gøre det kort. Vi har et problem i klubben i de her år med, at der er larmende tavshed, når der skal findes frivillige til praktisk arbejde eller andre ting. Det betyder, at vi der sidder i bestyrelsen bruger ufattelige mængder tid på dels at prøve at presse folk til at hjælpe og dels ende med meget ofte selv at måtte gøre arbejdet oven i vores bestyrelsesarbejde. Det holder ikke i længden. Og det gælder også rengøring, hvor der er rigtig dårlig standard, og hvor der tit er møgbeskidt, især i omklædningen. Vi har betalt et par rengøringsfolk for at komme en gang imellem og gøre rent, men det burde dybest set ikke være nødvendigt, og det er heller ikke noget, vi kan gøre for evigt. Folk skal stramme op og også hjælpe til. Men igen: det er ikke jer, den her opsang er til, det er i høj grad til dem, der ikke møder op i aften. Og dem bliver jeg jo så nødt til at få i tale på et andet tidspunkt.

Comments are closed.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com